RATING, EVALUATION & INVESTMENT CONSULTANCY AGENCY "ESTIMATOR-VM"
 EVM-StockData   Ro   En   Ru

Despre Agenţie Echipa :: Natan Garştea


Echipa Agenţiei este compusă din specialişti de cel mai înalt nivel al pregătirii profesioniste şi cu o bogată experienţă în domeniu, care vor fi în stare sa îndeplinească în cele mai bune condiţii orice solicitare a clienţilor. Printre membrii echipei noastre, îi menţionăm pe următorii:

Natan GARŞTEA
Director General al ARE "Estimator-VM" SA
natan@evm.md 

Dl. Garştea activează în cadrul Agenţiei în calitate de conducător din aprilie 2003. Are o experienţă de peste zece ani de activitate practică în domeniul consultaţional şi investiţional atăt în companii private, cât şi organe specializate de stat.

Sub conducerea lui Agenţia a devenit în scurt timp un lider pe piaţa serviciilor de consultanţă în domeniul investiţional şi al estimării valorilor mobiliare.

În anii 1999 - 2003 Natan Garştea a activat în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. În calitatea sa de consilier al Preşedintelui CNVM (2000-2003), a coordonat elaborarea rapoartelor analitice anuale ale Comisiei, a participat la elaborarea mai multor acte normative (Regulamentul privind estimarea valorilor mobiliare, Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj, Standardul Naţional de contabilitate nr. 35, etc.) a participat la elaborarea modificărilor în textele legilor cu privire la societăţile pe acţuni şi fondurile de investiţii, a condus diverse proiecte şi grupuri de lucru pentru soluţionarea unor probleme deosebit de complexe.

În anii 1998-1999 a activat ca broker la societăţi specializate din România şi Moldova şi analist financiar în cadrul Primului proiect de cadastru, implementat in Moldova cu suportul Băncii Mondiale.

Este membru al consiliului de experţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi ai Comisiei Naţionale a pieţei financiare.

Dl. Garstea este licenţiat în economie, absolvind Academia de Studii Economice din Bucureşti, facultatea "Relaţii Economice Internaţionale".

În prezent işi efectuează doctoratul în finanţe la ASEM.

De asemenea dl. Garştea desfăşoară în ultimii ani o susţinută activitate didactică, în calitate de lector la cele mai importante instituţii de învăţământ superior din Moldova (Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova), la disciplinele "Pieţe de capital" şi "Operaţiuni Bursiere". În perioada 2000 - 2003 a predat un şir de teme la cursurile pentru instruirea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa de capital, organizate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.

A scris şi a publicat un şir de articole şi studii analitice despre evoluţia pieţei de capital şi a economiei Moldovei pe ansamblu. Este posesor al Certificatului de calificare al angajaţilor participanţilor profesionişti ai pieţei de capital.

Magistru al Clubului de Jocuri Intelectuale din Moldova "Ce? Unde? Când?"
RSS Feed | Acasa | Despre Agentie | Activitati | Produse | EVM-StockData | Cautare
65, Tighina Street, of.602, Chisinau, MD-2001, Republic of Moldova
Tel/Fax: (+373)22272503
Email: office@evm.md
Copyright © 2004 - 2017. Toate drepturile rezervate