RATING, EVALUATION & INVESTMENT CONSULTANCY AGENCY "ESTIMATOR-VM"
 EVM-StockData   Ro   En   Ru

Activităţi Servicii de consultanță juridică Servicii de consultanţă oferite

Noi ştim cum se poate câştiga pe piaţa de capital, dorim să-i învăţăm şi pe clienţii noştri acest lucru.


 • Asistență la crearea și înregistrarea întreprinderilor;
 • Asistență la pregatirea și desfășurarea adunărilor generale a acționarilor, a ședințelor consiliilor, organelor administrative ale societăților comerciale;
 • Asistență în cazul conflictelor corporative;
 • Asistență în apărarea intereselor legale ale acționarilor;
 • Consultarea procedurilor de reorganizare (fuziuni, dezmembrări, transformări, achiziții);
 • Elaborarea schemelor optimale de procurare a acțiunilor (cotelor parți);
 • Efectuarea analizei juridice a companiei (due  diligence);
 • Asistența la executarea proiectelor investiționale și efectuarea expertizei juridice a lor;
 • Participarea la negocieri în calitate de consultant juridic;
 • Consultanță la plasarea și circulația hârtiilor de valoare (acțiuni, obligațiuni, cambii, etc.);
 • Asistență la efectuarea ofertelor publice, pregătirea setului de documente.

RSS Feed | Acasa | Despre Agentie | Activitati | Produse | EVM-StockData | Cautare
65, Tighina Street, of.602, Chisinau, MD-2001, Republic of Moldova
Tel/Fax: (+373)22272503
Email: office@evm.md
Copyright © 2004 - 2018. Toate drepturile rezervate